De wrakvisser

Vervolg van het proces(Hoger Beroep)

I.L.T MELD ZICH. SOMMATIE

Vrijdag 11 december 2021, mail van de I.L.T.

INSPECTEUR-GENERAAL VAN DE I.L.T, sommeert mij onmiddellijk de voor en achter namen van de personen die genoemd worden van de I.L.T die in uw website www.dewrakvisser worden genoemd te verwijderen.

Dus noemen we geen namen maar medewerkers van de I.L.T of ga ik nu van gedachten veranderen

Hij wijst  mij er op dat ik met deze publicatie,in strijd handelt  met de Algemene Verordering Gegevensbescherming (hierna  de AVG)

Neem contact op met mijn advocaat:

Op ma 13 dec. 2021 09:10 schreef Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl>:

Beste Jan,

Volgens mij bent u als persoon niet gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze geldt alleen voor bedrijven en overheid.

Het klopt dat wat ambtenaren binnen een reglementair kader feitelijk zeggen en doen, in beginsel moet worden toegerekend aan het overheidsorgaan waarvoor deze personen werkzaam zijn. Dit staat naar mijn mening los van het feit of u namen van ambtenaren op uw website mag noemen.

Ondanks het bovenstaande ben ik van mening dat dit geschil beter bij de rechtbank kan worden uitgevochten in plaats van via een openbare website.

Welke namen worden er door u genoemd op de website? Wat zegt u over deze personen? Alleen de feiten?

Met vriendelijke groet,

Rob Groot

Vind ik eigenlijk ook,wat mijnadvocaat zegt of schrijft,maar ik zet dit toch op mijn website ,want ik wil dat dit ruim in de publiciteit komt.

Het kan toch niet zo zijn dat als grote instanties zoals I.L.T ,Rijkswaterstaat,Experts Verkeersleiders er niet voor uikomen dat ze grove fouten maken ,en dan beschermt worden door de publiciteit.

INSPECTEUR-GENERAAL  LEEFOMGEVING  EN TRANSPORT ,moet mij niet gaan sommeren ,hij zal beter op zijn collega`s,medewerkers of hoe je die noemt  moeten letten .Correct en fatsoendelijk hun werk laten doen ,niet met onzin en zelfgerichte omstandigheden gaan verbuigen tot schein factors.

Ook het niet doorgeven  de verkeersleiding van deze zware aanvaring ,werd niet doorgegeven aan Rijkswaterstaat,want het niet op tijd ingrijpen van twee schepen voor de pieren van IJmuiden die op ramkoers liggen is een falende en onoplettende actie geweest,die je eigenlijk niet gepubliceerd ziet.

 

Experts de een van mijn verzekering de andere van de tegenpartij komen samen na een minutentieuse bestudering ,tot een beslissing van de grootste leugen die voor hun te bedenken was,maar het kwam sterk overeen met de beweringen van de inspecteur van de ILT ,en hielp daarbij ook de verkeersdienst met een zetje om deze zeer zware aanvaring  waarbij mijn schip verloren is gegaan op 22 maart 2019, uit de publiciteit te houden

 

U weet dat ik Jan Koridon veroordeeld ben bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart 6 november 2020 ,dit door een inspecteur van de I.L.T  in een verzoekschrift en een repliek.

Hét gaat hier om de zware aanvaring op 22 maart 2019, waarbij mijn sportviskotter Jyden Total-los werd geramd,door een coaster genaamd de Celina.

De Jyden kwam uit de zuid en de Celina kwam uit het westen,alle bij om de pieren binnen te varen.

 

Dit is een vreemde zaak geworden namelijk: 

Er varen twee boten tegen elkander aan ,voor de pieren van IJmuiden ,een sportviskotter van 15 meter en een coaster van 105 meter.

De sportviskotter word total-los gevaren de coaster heeft een schade van ruim13500 euro.

In het proces van deze twee boten ben ik gedagvaard door de I.L.T in een verzoekschrift en een repliek,dit bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart in Amsterdam op 6 november 2020.

Het proces begint om 11uur,maar er is geen tegenpartij.Er zit een plaatsvervangent voorzitter en aan weerskanten de leden.

Zij gaan mij verhoren en stellen ruim een uur hoe de zware aanvaring  heeft plaats gevonden.Ik vertel dat.

Krijg op 24 decemder 2020 op mijn verjaardag  een aangetekend schrijven ,van het Tuchtcollege dat ik ben veroordeeld tot een boete van 2500 euro en een voorwaardelijke ontzegging van 2 jaar van mijn vaarbewijs.

Was met deze uitslag niet eens,en ben toen in hoger beroep gegaan.Dit omdat er helemaal geen tegenpartij op de zitting was en heb daar navraag over gedaan waarom de tegenpartij daar niet aanwezig was.

Tuchtvaart college voor de scheepvaart zegt: los daarvan staat in de onderhavige zaak uitsluitend de tuchtrechtelijke verwijdbaarheid van het doen en laten van de betrokkene centraal. De andere partij die hoort toch ook een betrokkene te zijn?

Waar was  nou  die andere partij (coaster Celina) heeft die connecties ,vrienden,familie ,schulden of bedreigingen in deze zaak

Wat was het belang

 

 

Wetenschap is het systematisch vergaren van objectieve kennis, maar kan ook verwijzen naar het hebben van bepaalde kennis. Bij het uitoefenen van wetenschap worden conventies of normen gehanteerd waarvan men van vindt dat ze leiden tot het verkrijgen van objectieve kennis.

 

Objectief is een bijvoeglijk naamwoord en een houding die gebaseerd is op feiten en niet op meningen. Objectiviteit heeft dan ten doel een afgewogen oordeel te kunnen vormen. Het tegenovergestelde van objectief is subjectief.

 

 

 

 

 

Collega van de inspecteur geeft mij een tip,zij zegt het is beter als u naar de Ombudsman gaat voor hulp in dit proces.

Ja ze helpen je wel goede tips ,als ze maar van je af zijn.Ze denken ook laat de zaak maar doodbloeden (`doodbloeden`. dat zaakje zal wel doodbloeden (=die kwestie zal geleidelijk aan wel worden vergeten) ...

hoger beroep

[Imap]/Sent

jan koridonvr 17 dec. 2021 09:41

Geachte Ombudsman. Op advies van mevrouw van Duinen van de I.L.T, Zij wil dat ik hulp zoek in verband met een valse veroordeling het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

Dus doe ik dat,krijg ik dit antwoord

Williams, Alida Alida@ombudsmanmetropool.nl

do 23 dec. 2021 12:11

aan mij

Geachte heer Koridon,

 

Hartelijk dank voor uw onderstaand bericht. Hierin geeft u aan dat u hulp zoekt in verband met een valse veroordeling van het tuchtcollege voor de scheepvaart.

 

Ombudsman Metropool Amsterdam is een tweedelijns klachtenregeling: u kunt bij ons terecht wanneer u een klacht hebt ingediend bij een gemeente die bij ons is aangesloten en u niet tevreden bent met hoe die klacht is afgehandeld. 

Het Tuchtcollege voor de scheepvaart valt niet onder de bevoegdheid van de Ombudsman Metropool Amsterdam.

Wellicht is het mogelijk om de kwestie aan een tuchtrechtelijk juridisch specialist voor te leggen.

 

Het spijt mij u niet van dienst te kunnen zijn.

 

Met vriendelijke groet,

Het spijt me zegt Alida Williams ........Ja als je er maar vanaf bent ,ze weet  dat ik in een hoger beroep zit ,en dan komen ze met smoes omvan je af te komen(

Wellicht is het mogelijk om de kwestie aan een tuchtrechtelijk juridisch specialist voor te leggen)

 

Alida Williams

Coördinator Service Team

OMBUDSMAN METROPOOL AMSTERDAM

 

Aanwezig op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Telefoon: 06-48453574 / 020-254 7019
Adres:  Jacob Bontiusplaats 9,  1018 LL  Amsterdam
E-mail:  alida@ombudsmanmetropool.nl  

 

Tip van mevrouw van een medewerkster I.L.T gaat op haar aanwijzing toch niet door.

Ik geef haar ook een tip( 1) Aanbeveling 2) Aanrader 3) Aanwijs 4) Aanwijzing 5) Advies 6) kom met de inspecteur samen naar  het College van beroep voor het bedrijfs leven,en vertel daar uw verhaaltjes.Dit als we worden opgeroepen worden.(proces)