bedonderen, bedotten, bedriegen, beetnemen, besjoemelen, te grazen nemen, voorliegen · besodemietere

De zware aanvaring vind plaats voor de pieren van IJmuiden.

Uit het westen komt de Celina (kuster 105 meter)en uit het zuiden de sportvisser Jyden

Celina vaart met een snelheid van 10 mijl en de Jijden 5 mijl. De eerste fout die de Celina maakt is :geen aangepaste snelheid omdat het potdigt is van de mist.Er loopt een stroom snelheid op dat moment van ruim 2 mijl per uur.De stroomrichting is een vloed en die loopt van zuid naar noord.

Deze zware aanvaring vind plaats op 22 maart 2019 om 15;25 uur.        

Hier boven de bandopnamen van de zware aanvaring.

Het TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART zegt in de veroordeling die hieronder staat (meerdere malen)

Dat is dus niet zo ,dus die liegen,als de verkeerspost meermalen de Jyden en de Celina had geatendeerd dan had de aanvaring niet plaats gevonden.

Verkeerspost IJmuiden kan op de monitoren zien of schepen over een minimale fastand zien of deze op ramkoers liggen.

Daarbij waren op het moment maar 5 schepen te begeleiden.Nogmaals daarbij hebben de verkeersleidersbij het monitoren van de schepen geen mist.Het kan ook gezien worden hierboven op de bandopnamen.Hiermee durf ik Jan Koridon die duizende keren de haven van IJmuiden is binnen gelopen ,dat de verkeerspost IJmuiden hun werk niet goed hebben uitgevoerd en mede schuldig zijn aan deze aanvaring.

De zware aanvaring werd ook niet gerapporteerd aan Rijkswatrestaat.Dus een teken dat de nalatige werkwijze onder de pet moest blijven!

Na het moment van de zware aanvaring zou iedereen er van uitgaan dat de Kapitein,de Loods H.Piso de stuurman en de uitkijk hulp zouden gaan bieden,afstoppen en gaan vragen of er nog mensen overboord zijn geslagen.

Maar niks van dat,de Celina vaart door en vervolgd zijn weg en laat de Jyden hulpeloos achter.

Celina schut de sluis van IJmuiden en vervolgd doodgemoedereerd zijn weg naar een haven in Amsterdam,geen mens die het innitatief neemt om deze Celina kuster aan te houden.

De Jyden sportvisser die total-loss is gevaren wordt door een loods tender naar de Jachthaven Seaport Marina gesleept.

 

controles

Krijg op afspraak de I.L.T  30 april 2019

Een verhoor over de aanvaring die plaats gevonden had.

Dit verhoor door een inspecteur I.L.T  K.v.d.W  en een collega van haar .

Ik doe mijn verhaal over de aanvaring, die genoteerd werd. Datum 7 mei 2019 Ons kenmerk.(verslag van de inspecteur)


20190507-verslag bezoek Betreft verslag bezoek en aanvullende informatie
Uw kenmerk 20190507-verslag bezoek Betreft verslag bezoek en aanvullende informatie Jyden
Bijlagen
 
3 Geachte heer M.Q. Koridon en heer J.F. Koridon, (Dit schrijft de inspecteur)
 
Aanleiding voor deze brief


Dinsdag 30 april 2019 hebben de inspecteurs ,
(ondergetekende) een bezoek afgelegd aan de heer ].F. Koridon aan boord van het schip JYDEN.
De reden voor dit bezoek is dat JYDEN op 22 maart 2019 betrokken geweest is bij een aanvaring op zee met CELINA. Dhr. M.Q. Koridon ontvangt deze brief omdat u bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar van de eenmanszaak ‘Sportvisser Jyden’. Dhr. J.F. Koridon ontvangt deze brief om u optrad als kapitein ten tijde van de aanvaring op 22 maart 2019.

 

Opmerking hier over (leugen) 

De sportvisser Jyden stond niet ingeschreven(geregistreerd) bij de KVK! (Dus valse verklaring)waarom mocht dit niet worden gevraagd bij de Tuchtcollege voor de scheepvaart?

 
 

Uw versie van het gebeurde is als volgt: dit had het I.L.T opgeschreven tijdens het verhoor aan boord op 30 april 2019


U wilde met het schip JYDEN terugkeren naar de haven Marina Seaport te IJmuiden. Het was erg mistig op dat moment. JYDEN kwam vanuit de Zuid richting IJmuiden. Op een zeker moment heeft u zich gemeld bij de Verkeerspost IJmuiden
dat u naar binnen wilde komen. De verkeerspost heeft aangegeven dat u Krap om de zuidpier naar binnen mocht komen, i.v.m. ander inkomend verkeer. ( Krap om de pier heb ik niet gezegd)

U heeft dit ILT bevestigd. Vanwege de mist heeft u iedere minuut een hoornsignaal gegeven, Veilige Mobiliteit maar u heeft verder van geen enkel ander schip een hoornsignaal gehoord. U veronderstelde onder de begeleiding van de verkeerspost te varen en derhalve Scheepvaart naar binnen begeleid te worden. U geeft aan geen enkele communicatie te hebben gehad met de verkeerspost. Behalve vlak na de aanvaring, toen heeft de verkeerspost gevraagd of de JYDEN water maakte, wat niet het geval was. U geeft aan dat CELINA de JYDEN midscheeps(was over de helft van achteren BB zijde) heeft aangevaren met de boeg en dat daarna is omgeklapt en met de SB (dit is een fout van de inspecteur moet zijn BB)  zijde tegen CELINA is aangekomen.

 

Mijn opmerking: 7 2019 Mei schrijft(de inspecteur) zij stuurboord,ik bel haar hier over op ,zij erkent die fout en mailt op 8 mei 2019 ik heb het herstelt naar Bakboord.

 

Nadat u enigszins van de schrik was bekomen en had vastgesteld dat alle 12 passagiers en dhr. Snijder nog aan boord waren, heeft u contact gezocht met de verkeerspost om te melden dat u een aanvaring had gehad. De verkeerspost heeft gevraagd of u water maakte en heeft daarna niets meer van zich laten horen. Op een bepaald moment doemde er een loods tender (AQUILA) op uit de mist, en deze
heeft JYDEN naar de haven (Marina Seaport) begeleid.
Nadat ‘s avonds alle passagiers weer hun eigen weg waren gegaan, heeft u nog gebeld met de verkeerspost om te melden dat u weer in de haven was. Als reactie kreeg u dat er een notitie van gemaakt was. U heeft zich erover verbaasd dat de verkeerspost helemaal geen hulpdiensten, zoals de KNRM, heeft gestuurd en verder ook helemaal geen contact heeft opgenomen met u.

Het verzoekschrift aan de Tucht college voor de scheepvaart

 

Datum
15 juni 2020

 
Het verzoekschrift . Van de inspecteur
Het bezwaar
Het bezwaar tegen de betrokkene bestaat uit de volgende elementen:

1. Betrokkene heeft er bewust voor gekozen om bij diverse instanties zijn
schip aan te melden als pleziervaartuig, dan wel voor recreatief gebruik,   
ondanks dat hij van plan was om zijn schip bedrijfsmatig te exploiteren;
 
Mijn antwoord: stond op de dag van aanvaring niet ingeschreven bij de KvK.
Mijn zoon zou per 01 -04-2019 zich laten inschrijven, daarvoor zijn wij recreatief bezig geweest.
 

2. De kapitein heeft er bewust voor gekozen om zonder geldig
vaarbevoegdheidsbewijs uit te varen met betalende passagiers;

 

Mijn antwoord; Dat klopt ,had SW V en SV, die heb ik gelijk om laten wisselen voor een Groot Pleziervaarbewijs II

International Certificaat for operators of pleasure Craft ,Geldig voor alle binnenwateren Inlands/Coastal Waters.

en

Er staat ook nergens dat je gediplomeerd moet zijn met een pleziervaartuig onder de 24 meter

Om dat ik op dat ogenblik nog in mijn proefperiode bezig en voor de  hobby en plezier bezig was ,had ik geen betalende passagiers.

Had wel met de opstappers die dag afgesproken dat ,de koffie gratis was maar broodjes, warme worst kisten bier,gebruik van hengels aas, pieren en zagers, lijnen lood dat ik daar een vergoeding voor moest hebben.


3. De kapitein heeft ervoor gekozen om het schip bedrijfsmatig te gebruiken
zonder de juiste scheepspapieren, te weten een nationaal
veiligheidscertificaat en een bemanningscertificaat;

 

Mijn antwoord: Boot was gekeurd tot 06-04-2019   Zie bijlage 3

Nogmaals stond niet ingeschreven bij de KVK en was in de voorbereiding bezig 

om beroeps matig te gaan en de boot over te doen aan mijn zoon.

 

4. De kapitein heeft ervoor gekozen om een ‘hulp’ aan boord te nemen, zonder
enige scheepvaartdiploma’s;

Mijn antwoord: als als je recreatief bezig bent heb je geen certificaten of diploma`s nodig


5. De kapitein heeft geen uitvoering gegeven aan het ‘krap om de zuidpier
draaien’ ondanks dat hij dit communiceerde met de radarpost;

Mijn antwoord: Weer een leugen, Luister naar de radarbanden .Heb nooit gezegd Krap .


6
. De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het
vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar
hij mee bezig was;

Mijn antwoord; Inspecteur I.L.T  K.v.d.W met deze zware belediging i bent u in overtreding (laster)

Rondjes draaien varen voor de pieren van IJmuiden in potdichte mist,hoe verzin deze inspecteur het. Kijk de radarbeelden


7. Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon, zijn hulp (dhr.
Snijder), 12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht.

 

Mijn antwoord; Z.A.R  artikel 15 en 19  bekijk de radarbeelden ,heeft het andere schip de juiste regels gevolgd?

Totaal dus niet, hij heeft twee radars staat 4 man op de brug van het schip .

De kapitein, de heer Demerch~Yan( uit Rusland) voornaam Andrey,de loods de heer H. Piso, de stuurman en de uitkijk.

Daarbij is de coaster Celina doorgevaren ,niet afgestopt voor hulp, en  nergens gevraagd om hulp te bieden. Doorvaren is een misdaad!


8. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor materiële schade
opgelopen.

Mijn antwoord: dat klopt, mijn schip is Total löss verklaard 


9. De kapitein heeft de aanvaring niet gemeld bij de ILT;

 

Mijn antwoord; Dat had de waterpolitie moeten doen, maar die zijn pas na 8 dagen gekomen voor een verhoor.

Ook de verkeerstoren heeft dit niet doorgegeven en ook niet aan Rijkswaterstaat.

De verkeerstoren had deze zware aanvaring gelijk door moeten geven aan de waterpolitie(nationale eenheid)en de reddingsbrigade. Deze acties zijn in gebreken gebleven ,waarom en waardoor is niet ter sprake gekomen bij de I.L.T op de zitting bij de Tuchtcollege voor de scheepvaart.

De inspecteur heeft naar mij geschreven ,dat ik dat had moeten doen ,want schrijft zij mij ; dit valt niet onder de reikwijdte van de verkeerstoren ( Dus weer een leugen ) het ene verzinsel na de andere leugen stapelt zich steeds meer op! 

 

10. In de periode na de aanvaring heeft betrokkene er bewust voor gekozen om
bedrijfsmatige activiteiten te blijven aanbieden, ondanks dat hij ervan op de
hoogte was dat hij hiervoor niet in het bezit was van de juiste papieren.
Tevens was de Jyden niet in een zeewaardige toestand.

 

Mijn antwoord: Wij waren niet beroepsmatig bezig, dus recreatief!    zie bijlage

Boot was gekeurd tot 06-04-2019    zie bijlage

 

Je mag ook betalende passagiers meenemen, maar dan gaat het om maximaal 12 personen. Dan praten we over maximaal 14 opvarenden. Jij (de schipper) en eventueel 1 niet betalende matroos en de 12 betalende passagiers. Voor het varen op de Noordzee is geen vaarbewijs vereist, wel echter voor het bevaren van de zeehavens!!!!!!!!

 

Dit hieronder schrijft de inspecteur van de I.L.T

Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

 wanprestatie, onrechtmatige daad, of ongerechtvaardigde ........(Dit is dus Laster)

 

Maar ik ben wel ten onrechte veroordeeld

 

Wanneer je onterecht wordt beschuldigd van wangedrag, dan sta je voor een helse keuze: het loslaten en de leugen als een permanente vlek laten voortbestaan of terugvechten middels een juridisch proces om de smet op je naam te wissen. Terwijl je worstelt met een beslissing, brengt de valse beschuldiging schade toe aan je relaties, leven en reputatie.

 

Laster is het als je beschuldigd wordt op werkwijze waarbij de persoon die de andere beschuldigd niet aanwezig was  bij het gebeuren van ,maar het CBb (het hoge gerechtshof) beschouwd het als een excuses voor het ongemakt.

Die denken zeker ook dat je in een proces eerst iemand kan zwart maken,want de derden of de media komen het toch niet aan weet.

Maar ze veroordelen mij wel hier op,denken zeker dat ze met ene Piet snot of een of andere gek te maken hebben.

leugens en verzinsels,binnen de gerechts gebouwen op papier geschreven(verzoekschrift ,repliek),maar buiten mogen ze het niet weten.

Nou Jordie Bierens ,wat was nou de andere passage,of moet daar nog even over nagedacht worden.?

 

Dit is de leugen van de inspecteur ILT,  KIJk naar de bandopnamens hier rechts boven.

 

 

RE: Ref: 220818-PS001075479, meldformulier

 
NP - Regionaal Service Centrum - Politie - Noreply noreply-politie-regionaal-service-centrum@politie.nl

do 18 aug. 14:01

aan mij
Geachte heer Koridon,

Wij hebben van u een meldformulier ontvangen omtrent een aangifte of melding doen van leugens en in hoger beroep bij College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Uw informatie sturen wij ter kennisname door aan het betreffende politiebureau.
Als de collega’s vragen hebben over hetgeen u heeft ervaren, kunnen zij contact met u opnemen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

 

MIjn antwoordt hierop ;Ten onrechte ben ik hier door de Tuchtcollege voor de scheepvaart toch veroordeeld
 
Dit is Laster of smaad,iemand zwaar beschuldigen bij een Tuchtcollege voor de scheepvaart
De woorden verschillen in betekenis. laster. iemand moedwillig beschuldigen van een onwaar feit. Deze campagne is een ..........?
 
Nogmaals je verstand gaat op de loop, als je leest dat je bij de Tuchtcollege voor de scheepvaart op deze leugens veroordeeld wordt.Beste Jan, dit schrijft mijn advocaat naar mij.

Hierbij verzend ik u de e-mail door die ik gisteren aan mevrouw de inspecteur heb verzonden. Ik ben vervolgens gebeld door een collega van de Inspecteur Zij verweest naar pagina 6 van de conclusie van repliek. Zij gaf aan dat de term "rondjes draaien "Ongelukkig was gekozen en onjuist is. Er was sprake van diverse forse koerswijzigingen over een range van 90 graden.

Tevens gaf zij aan dat beroep naar haar mening weinig kans van slagen zou hebben aangezien u daarnaast:
te ver naar het noorden bent gevaren en niet kort om de pier hebt gevaren.
 

Mijn antwoord : zeg tegen de verkeerstoren dat ik aan het draaien ben, en dat gebeurd onder de lichtenlijn!

 

 u de omgeving niet goed in de gaten hebt gehouden; (Zegt de collega van de inspecteur I.L.T)

 

Mijn antwoord:  als het potdicht is van de mist is er op zee geen omgeving !

 

de instructies van de wal niet hebt opgevolgd;

 

Mijn antwoord: heb geen instructies gehad. Anders had ik geen aanvaring gekregen!


- niet hebt gereageerd op diverse oproepen van de wal.

 

Mijn antwoord: heb geen oproepen gehad, als de verkeerstoren opgeroepen had ,was de aanvaring te vermijden geweest !


Dan komt de I.L.T door de inspecteur toch met een verwijt na 43 dagen bij het Tuchtcollege voor de scheepvaart ,en deze valse verklaring die zij heeft ingetrokken ,wordt door het Tuchtcollege geaccepteerd en ik word toch veroordeeld.
 
 
Mijn vraag aan u

Mag een tuchtcollege voor de scheepvaart of een rechtbank hier je dan toch mee veroordelen.
Heb de radarbeelden ook geleverd  aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart en staan van mijn kant en mijn advocaat voor iedereen beschikbaar ,zodat deze valse verklaring gezien kan worden.
 
Er zijn ook nog twee scheepvaart experts  de heren H.Bakker en J.Rotgans die op papier in schrift het zelfde beweren.De heer H.Bakker expert van de verzekering van de tegenpartij, de expert de heer J.Rotgans van de verzekerings maatschappij A.S.R(was mijn verzekering)
Deze twee gooien er nog een schepje boven op.
 
Zij zeggen en schrijven: 
Verzekerde is met zijn vaartuig, bij het passeren van de zuidelijke pier, niet direct naar binnen gedraaid. Echter, in plaats van naar binnen te draaien en kort om de zuidelijke pier te draaien, maakte het vaartuig van de verzekerde volgens de radarbeelden zeker 2 rondtorns( spin around)over SB (is rechts) om uiteindelijk om een westelijke koers  midden in de aanlooproute in aanvaring te komen met het vaartuig van de tegenpartij, de CELINA.
 
Bij bijlagen onder ziet u de leugens, en verzinsels van de experts die samen de banden hebben bekeken op de verkeerstoren in IJmuiden
 
Als u klik op de vid kan u zien dat er geen rondjes gedraaid zijn. 
 
Dit zijn de bandopnamen die ik en mijn advocaat de heer R.Groot op de verkeerstoren gezien hebben, onder toezicht van de verkeersleider de heer Babel 
 
 
Hier onder de band opnamens die van de inspecteur en haar collega, de experts de heren H.Bakker en J.Rotgans hebben gezien onder toezicht van de heer Babel verkeerleider.
 
Zaak gaat in hoger beroep. Ja dat is nu geweest,maar we laten het er niet bij zitten!!!!!!!
 

31 maart 2022 te 10.00 uur zaak in Hoger beroep.Iedereen wordt uitgenodigt

Ja wat zou de ILT hier op gaan verzinnen?

Eigenlijk zou je aan een complottheorie denken, omdat:

Inspecteur ,haar medewerker collega,de experts de heer H Bakker en J.Rotgans, hebben de banden bekeken bij de verkeerstoren in IJmuiden onder leiding van Hoofd verkeersleider de heer Babel.(zij schrijven zelfs minutioos te hebben bekeken)

5 paar ogen, die de beelden hebben bekeken samen met de hoofd verkeersleiding de heer Babel(verkeerstoren IJmuiden)

 

Maaaaar,als wij op de verkeerstoren(2019 eind september) de banden hebben bekeken en opgenomen hebben.Steld mijn advocaat de vraag aan de  verkeersleider Babel : heeft u meneer Babel bij deze opnamen  de Jyden sportvisser rondjes zien draaien?

Waar op Babel duidelijk antwoord met nee!

Wat zij gezien en verklaren ook in woord en schrift ,klopt niet wat de beelden vertonen!

Zie bijlage 2  en kijk op de bandopname vid

Verkeersleiding

Deze zware aanvaring moet door de verkeersleiding worden doorgegeven aan Rijkswaterstaat, ik doe navraag bij Rijkswaterstaat en heb ook aan de verkeersleiding gevraagd of zij dit gemeld hadden.

Doe ook de vraag stellen aan de heer Babel of hij de zware aanvaring heeft doorgegeven via mij advocaat.

Daarop wordt het volgende antwoordt opgegeven;

 

Van: "Babel, Patrick" <Patrick.Babel@portofamsterdam.com>
Datum: maandag, 22 maart 2021 20:18
Aan: Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl>
Onderwerp: RE: Terug kijken radarbeelden 22-3 Celina/Jyden [D101614_I17701222]

Beste heer Groot,

 

Dit is jaren geleden, Helaas kan ik mij dat niet meer herinneren .

 Ik al eerder tegen u cliënt verteld dat ik geen partij ben en wil zijn in deze casus.

Wij laten op verzoek van belanghebbenden de radarbeelden zien en daar wil ik het graag bij houden.

 Met vriendelijke groet,

 Patrick Babel.

Onderzoek bij Rijkswaterstaat

Stuur weer een vraag naar Rijkswaterstaat, krijg deze melding

 

 U heeft een melding gedaan bij Rijkswaterstaat.

Hartelijk dank hiervoor.

Krijg hier een melding op van wij kunnen niks vinden en daarmee moet ik het maar doen.

Dus meld me weer op nieuw.

 

Uw melding

U heeft mijn vraag niet beantwoord.

Rijkswaterstaat moet geïnformeerd worden als er een ongeluk of calamiteiten hebben voorgedaan Dit is namelijk verplicht bij de waarnemende instantie die dit waarneemt. In dit geval was dat de verkeerstoren in IJmuiden onder leiding van de heer Babel. Hij heeft de begeleiding gehad over de zware aanvaring voor de pieren van IJmuiden. Babel heeft kennelijk heeft kennelijk een slecht geheugen. Bij de procedure die komen gaat komt dit zeker ter sprake. Het kan toch niet zo zijn dat deze zware aanvaring de doofpot is ingegaan!

 

Van: "Babel, Patrick" <Patrick.Babel@portofamsterdam.com> Datum: maandag, 22 maart 2021 20:18 Aan: Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl> Onderwerp: RE: Terug kijken radarbeelden 22-3 Celina/Jyden

[D101614_I17701222] Beste heer Groot,

Dit is jaren geleden, Helaas kan ik mij dat niet meer herinneren . Ik al eerder tegen u cliënt verteld dat ik geen partij ben en wil zijn in deze casus. Wij laten op verzoek van belanghebbenden de radarbeelden zien en daar wil ik het graag bij houden.

Met vriendelijke groet, Patrick Babel.

 

Geachte Rijkswaterstaat,

Met deze mededeling van een hoofd verkeersleiding IJmuiden, kan ik u mijn advocaat en in het hoger beroep niet voorstellen dat dit geaccepteerd word. Vraag u nogmaals waarom is deze zware aanvaring niet gemeld is.


Onze reactie(Rijkswaterstaat)
Helaas duurt de beantwoording van uw vraag langer dan gebruikelijk. Onze excuses hiervoor. U ontvangt nog een inhoudelijke reactie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

In afwachting wat Rijkswaterstaat doet ,gaan zij op onderzoek uit.

Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat,

 

Weer een bewering van de inspecteur  

 

Contact met schippers


Vanuit de verkeersposten assisteren verkeersleiders van Rijkswaterstaat schippers bij het varen over onoverzichtelijke en drukke punten. Dit heet Vessel Traffic Service. Via de marifoon, een zendontvanger voor communicatie en berichtgeving over korte afstand, hebben de verkeersleiders contact met de schippers. De verkeersleiders informeren de schippers over de toestand van de vaarweg en het verkeersaanbod.

In de verkeerspost wordt met een radar en met behulp van de marifoon van de positie de schepen bepaald. Die informatie gebruikt de verkeersleider om schippers te adviseren en instructies te geven. De radarbeelden en de gesprekken over de marifoon worden opgenomen en bewaard. Zo kan bij een ongeluk na afloop nagegaan worden wat er fout gegaan is.


Dan zegt de inspecteur ,


Ook vóór de aanvaring heeft de verkeerspost de nodige begeleiding geboden. Dit
kunt u lezen in het transcript van de filmbeelden.

 

In de filmbeelden is te zien en te horen dat er van 00.0060 min tot 00.08.00 min geen melding meer is geweest. Dan komt er een melding van de verkeerstoren; gaat u nu de pier in draaien? Waar op ik antwoord daar ben ik nu mee bezig.!
00,09.02 wordt ik opgeroepen, u ligt nog op een paar kabels. Dit klopt dan niet want op 00.09.26 min vind de aanvaring plaats.
24 sec afstand van de Jyden met een snelheid van 10 mijl is nog geen 1 kabel. Dus een foute melding.

2en, in het hoger beroep.


J.Koridon
ps
Van Rijkswaterstaat loop er een onderzoek naar de verkeerstoren IJmuiden ,waarom de heer Babel deze zware aanvaring niet is gemeld bij Rijkswaterstaat

 

Complot theorieën?

 

Bootverzekering,de ASR bijlage 3

 

Ben bij de A.S.R ingeschrevenen op de polis als pleziervaartuig (recreatie).

Maar ik word daar uitgewezen .Dit op de reactie van de inspecteur, met de mededeling dat ik ingeschreven stond bij de K.V.K.

Deze bewering of leugen is onjuist. Dit was dus niet zo en daar kan ook geen bewijs van overlegd worden.

Maar word wel bij de ASR verzekering m22222aatschappij geaccepteerd.

Het is een complete poppenkast, er is ook een andere benaming voor.

 

Doorvaren van de coaster Celina

 

Het ongeluk vind plaats ,en de Celina vaart gewoon door geeft taal nog teken,

Gaat door de sluis en gaat naar Amsterdam ,geen waterpolitie of sluiswachter die hem tegenhoudt voor informatie over drank ,drugs of de vraag ,had u geen hulp moeten bieden Niks van dat, de Celina(coaster) is na de zware aanvaring nergens op aangehouden of gecontroleerd