MEDEDELING

Jhonny Depp heeft het proces gewonnen.

 

Baby op komst voor Nicolas Cage en 30 jaar jongere ... 

De hele wereld moet dat weten.

Twee boten varen op elkaar op zee,geen haan die er naar kraait

Laatste nieuws 

De Experts R.Rotgans en H.Bakker beschouwen zich als exeperts in de boten .

Mij beschuldigen en uitgenodigd om op het proces hun beweringen en waarnemingen die zij zamen hebben geconstateerd te verklaren,zijn niet komen opdagen.

De schijthuizen die mij veroordeeld hebben zijn met hun valse verklaringen hebben zich nu zelf veroordeeld(lees hun beweringen in de website )

Dit schrijft R.Rotgans over zich zelf in zijn website

 

Rotgans Scheepsadviesbureau is een onafhankelijk gecertificeerd adviesbureau, gevestigd in Tuitjenhorn.
Al geruime tijd ondersteunen wij onze klanten met advieswerkzaamheden die een raakvlak hebben met de watersport.

Op welk terrein Rotgans Scheepsadviesbureau u van dienst kan zijn, kunt u lezen op de pagina Werkterrein. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de expertises die wij reeds, met resultaat, hebben ingezet voor  onze klanten. Hierbij hanteert Rotgans altijd een aantal kerncompetenties:

  • – Onafhankelijk
  • – Ruime ervaring
  • – Inlevingsvermogen, omdat elke klant uniek is.
  • Bij mij geen resultaat,alleen maar ellende en leugens verzonnen met zijn collega H.Bakker.Het deskundigen raport staat op pagina in deze website Welke belangen

 

Kijk en luister ook op de pagina experts kan u op het bandje horen hoe H.Bakker te werk gaat .U hoort ook dat alle advocaten klootzakken zijn ,enz

Staat ook nog een bandje op van meneer de Jong van de verzekerings maatschappij ASR.Die denkt alleen maar aan geld niet aan mensenlevens.

Je zou denken dat deze heren op de zelfde school hebben gezeten.

Uitslag van mijn proces in hoger beroep !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zou 27 mei 2022 zijn

De uitslag van de veroordeling is verplaatst naar een andere datum.???????????///////?

Hier onder oud nieuws en kwam niet in de publiciteit ( Media)

 

I.LT  (inspecteur ) heeft in een verzoekschrift aan de Tuchtcollege voor de scheepvaart een valse verklaring ingediend .

 


Zij schrijft beschouwing op verantwoordelijkheden.


De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was.


Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2019 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


Op 28 juli 2019 schrijft zij in haar repliek,( 43 dagen later)op mijn verweerschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;

 Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Je moet als inspecteur van de I.L.T geen geweten hebben als die zegt, heeft zijn zoon ,hulp en pasagiers ernstig in gevaar gebracht (in het verzoekschrift 15 juni 2020 pagina 7) en dan naderhand zeggen .   Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan

 

Wanneer je onterecht wordt beschuldigd van wangedrag, dan sta je voor een helse keuze: het loslaten en de leugen als een permanente vlek laten voortbestaan of terugvechten middels een juridisch proces om de smet op je naam te wissen.

 

Ik vecht hier terug en zal alles wat in mijn vermogen ligt ,hierop inzetten,dat mijn zoon, mijn verlies van mijn schip, en de geestelijke schade door deze personen die mij beschuldig hebben te laten vergoeden.

 

 

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste! 

 

En dit schrijven de rechters in de veroordeling.

Artikel 19 ZAR  De vraag : wie heeft of had er nou voorrang 

Zeemansvaarwater :Celina komt van BB opvaren en rampt de Jyde achterlijker dan dwars.

Als de radarbanden worden bekeken dan kan men ook horen ,dat de verkeerspost geen meermalen heeft geattendeerd.

Dus: geswets ,leugens van het Tuchtcollege voor de scheepvaart

Zelfs Tien keer significant van koers verandert in tien seconden.

Wie bedenkt dat nou? Zijn ze wel in orde bij het Tuchtvaart college voor de scheepvaart,ze denken als ze dat nog kunnen daar ,dat ze in een schommelschuitje op de kermis zitten.

Je kan niet tien keer in tien seconden tien keer van koers veranderen.

De sportvisser Jyden vaart op het moment van aanvaring 67 graden Koers de Celina vaart 95 graden Koers.

Conclusie : Hij rampt de Jyden achterlijker dan Dwars!

BETEKENIS & DEFINITIE

Tussen haaks op de romp en de achterkant van het schip.

Potdicht van de mist,Celina geen aangepaste snelheid vaart 10 .0 kn Jyden vaart 3.0 kn aangepaste snelheid

 

Hierboven geschreven in het verzoekschrift aan het Tucht college voor de Scheepvaart.Er werd op de zitting niet over gesproken.

Als ik het wou aanhalen werd dit weggewimpeld. 

 

De Jyden zoals inspecteur ILT K.v.d.W hier schijft  in haar verzoekschrift aan het Tucht college voor de Scheepvaart is een leugen.

Ik stond op de datumvan de zware aanvaring 22 maart 2019 niet ingeshreven bij de KVK .

Wel bij de ILT en de verzekerings maatschappij ASR als Reacretief..Zie afbeelding hieronder

Hierboven ASR

Waarom liegen deze experts Jan Rotgans van de ASR en H,Bakker van de tegenpartij met 2 Rondtorns over stuurboord.?? Waarom?

Ten onrechte  zegt ook de ILT inspecteur K.v.d.W  en dat neem ik terug .Verdachte mededelingen die met elkaar overeeen komen maar Niiet Waar Zijn!

Niks bestudeerd ,fantasie en leugens.Kijk naar de radar beelden in www.dewrakvisser.nl