I.L.T INSPECTEUR

.LT  (inspecteur ) heeft in een verzoekschrift aan de Tuchtcollege voor de scheepvaart een valse verklaring ingediend .


Zij schrijft beschouwing op verantwoordelijkheden.


De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was.


Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2019 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


Op 28 juli 2019 schrijft zij in haar repliek,( 43 dagen later in repliek)op mijn verweerschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was; Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan

Synoniemen

abusievelijk   ernaast   fout   foutief   mis   onwaar   vals   valselijk   verkeerd   

 

Mijn antwoordt hierop; Maar toch  ben ik hier door de Tuchtcollege voor de scheepvaart toch veroordeeld.

 

Hier onder een andere uitspraak van de Tuchtcollege voor de scheepvaart.

Word gezegd ,De Celina betreft heeft een vaste koers gevaren .En redelijke wijs verwacht mag worden, dat de Jyden die niet zou Kruisen

Dus hij komt(coaster Celina) van bakboord in varen van de Jyden en moet volgens de Z.A.R (artikel 19)uitwijken voor een schip dat  bij hem van stuurboord komt, dan hoeft hij zeker volgens de Tuchtcollege voor de scheepvaart, geen maatregelen te nemen om uit te wijken.

Conclusie  van het Tuchtcollege voor de scheepvaart: Dat als je een vaste koers vaart je er van uit gaat dat de schepen Redelijkerwijs jouw koers niet kruisen.

 

Ook zegt het Tuchtcollege voor de scheepvaart dat ik zijn snelheid(10 mijl) met potdichte mist, onvoldoende  had onderbouwd.

Ik zeg : En dat moet die kapitein, de loods, de stuurman en het Tuchtcollege voor de scheepvaart ook op de zeevaartschool geleerd hebben.

J.M van.der Klooster voorzitter van het Tuchtcollege voor de scheepvaart hoe komt hij nou aan zulke uitspraken,totaal geen kennis of houd de I.L.T inspecteur de hand boven het hoofd. 

Want wat hij met zijn leden tegen mij heeft weet ik niet,maar het is belachelijk wat voor een aanslag op het nautisch vlak vertoond wordt.

S.Kramer een van de leden probeert mij ook een oor aan te naaien.Hij zegt in de zitting tegen mij:u bent te ver noord door gevaren en boven de lichtenlijn van de vaarroute uit gekomen.

Meschien heeft hij dat in opdracht gezegt,maar ik laat hem een moment opname zien op een foto van de aanvaring.

Daarop staat dat de aanvaring plaats vind onder de lichtenlijn,hier uit kan geconcludeerd worden  dat S.Kramer verschut staat en een leugenaar is.

 

 

 

 

 

Als de Celina 2 graden zuidelijker opgestuurd zou hebben ,dan had hij makkelijk tot 6 mijl zijn snelheid kunnen reduceren.

art; 19 Z.A.R . 

Conclusie; Tuchtcollege voor de scheepvaart: als je een vaste koers vaart ,dat je dan redelijke wijs mag verwachten dat het andere schip jouw koers niet gaat kruisen. (Als die van stuurboord in komt) 

Dit staat hier onder in de veroordeling geschreven!

De betrokkene staat centraal.

Dus zonder tegenpartij veroordeeld.?

Welke advocaat heeft het lef om tegen deze partijen met mij een ceviele procedure op te zetten.

Ook de I.L.T mag mij oproepen voor een kortgeding,ook de experts Jan Rotgans en H.Bakker ,de verkeersleider van IJmuiden P Babel,de waterpolitie en de Loods  H.Pisa  die op de Celina voer.      Maar dan wel allemaal komen. 

In de twee processen waarbij ik veroordeeld ben ,heb ik samen met mijn advocaat R.Groot deze getuigen op laten roepen.

Maar de lieden zijn niet op komen dagen. 

Eigenlijk vreemd als je iemand laat veroordelen en je maakt een verbaal op en de experts worden ingeschakeld door de verzekeringen en maken een conclusie op die zij indienen,niet zijn gekomen op de processen!

 

Ook de tegenpartij moet dan aanwezig zijn want tenslotte  is het niet zo dat als je een zware aanvaring heb gehad ,dat je ook een tegenpartij  hebt.

 

 

 

Omtrent, vz. en bijw. ongeveer, omstreeks, bijna, bijkans; in de omstreken van; nabij, naar; ten aanzien van, aangaande, nopens, over.
Rechter zegt omtrent,en niet betrokken,kunnen niets uit eigen waarneming verklaren.
Ik en u ook wat hebben zij dan wel gedaan. 
Verkaringen in woord en beeld maar ze  waren er niet, maar mij wel na drie maanden zonder proces al veroordelen.
Hier onder hoort u hoe de verzekerings agent van de A.S.R meneer de Jong er over denkt.
Daar onder kan u de expert  H.Bakker horen wat zijn mening is.
Geeft ook op papier de conclusie  met zijn tegenpartij collega Jan Rotgans dat het mijn schuld was.