Jhonny Depp heeft het proces gewonnen.

 

Baby op komst voor Nicolas Cage en 30 jaar jongere ... 

De hele wereld moet dat weten.

Twee boten varen op elkaar op zee,geen haan die er naar kukekekekekekekekek?

Laatste nieuws 

De Experts R.Rotgans en H.Bakker beschouwen zich als exeperts in de boten .

Mij beschuldigen en uitgenodigd om op het proces hun beweringen en waarnemingen die zij zamen hebben geconstateerd te verklaren,zijn niet komen opdagen.

De schijthuizen die mij veroordeeld hebben zijn met hun valse verklaringen hebben zich nu zelf veroordeeld(lees hun beweringen in de website )

Dit schrijft R.Rotgans over zich zelf in zijn website

 

Rotgans Scheepsadviesbureau is een onafhankelijk gecertificeerd adviesbureau, gevestigd in Tuitjenhorn.
Al geruime tijd ondersteunen wij onze klanten met advieswerkzaamheden die een raakvlak hebben met de watersport.

Op welk terrein Rotgans Scheepsadviesbureau u van dienst kan zijn, kunt u lezen op de pagina Werkterrein. Op deze pagina vindt u een samenvatting van de expertises die wij reeds, met resultaat, hebben ingezet voor  onze klanten. Hierbij hanteert Rotgans altijd een aantal kerncompetenties:

  • – Onafhankelijk
  • – Ruime ervaring
  • – Inlevingsvermogen, omdat elke klant uniek is.
  • Bij mij geen resultaat,alleen maar ellende en leugens verzonnen met zijn collega H.Bakker.Het deskundigen raport staat op pagina in deze website Welke belangen

 

Kijk en luister ook op de pagina experts kan u op het bandje horen hoe H.Bakker te werk gaat .U hoort ook dat alle advocaten klootzakken zijn ,enz

Staat ook nog een bandje op van meneer de Jong van de verzekerings maatschappij ASR.Die denkt alleen maar aan geld niet aan mensenlevens.

Je zou denken dat deze heren op de zelfde school hebben gezeten.

Uitslag van mijn proces in hoger beroep !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zou 27 mei 2022 zijn

De uitslag van de veroordeling is verplaatst naar een andere datum.???????????///////?

Hier onder oud nieuws en kwam niet in de publiciteit ( Media)

 

I.LT  (inspecteur ) heeft in een verzoekschrift aan de Tuchtcollege voor de scheepvaart een valse verklaring ingediend .

 


Zij schrijft beschouwing op verantwoordelijkheden.


De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was.


Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2019 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


Op 28 juli 2019 schrijft zij in haar repliek,( 43 dagen later)op mijn verweerschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was; Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

Je moet als inspecteur van de I.L.T geen geweten hebben als die zegt, heeft zijn zoon ,hulp en pasagiers ernstig in gevaar gebracht (in het verzoekschrift 15 juni 2020 pagina 7) en dan naderhand zeggen .   Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan

 

Wanneer je onterecht wordt beschuldigd van wangedrag, dan sta je voor een helse keuze: het loslaten en de leugen als een permanente vlek laten voortbestaan of terugvechten middels een juridisch proces om de smet op je naam te wissen.

 

Ik vecht hier terug en zal alles wat in mijn vermogen ligt ,hierop inzetten,dat mijn zoon, mijn verlies van mijn schip, en de geestelijke schade door deze personen die mij beschuldig hebben te laten vergoeden.

 

 

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste!

De experts oftewel de deskundigen.

De heer Bakker expert van de Celina coaster van de aanvaring ,de verzekeringsmaatschappij uit Duitland (Hamburg)

Arne Wack | Senior Claims Handler (Marine) | Marine Services
Junge & Co. 
Versicherungsmakler GmbH
Hohe Bleichen 11 | 20354 Hamburg | Germany
t +49 40 35003-421 | f +49 40 
32 69 74 | m +49 173 898 09 82
arne.wack@junge.de www.junge

 

De heer J.Rotgans noemt zich net als de heer H,Bakker Scheepvaart expert.

Deskundigenrapport

Hier begint de website mee van J.Rotgans Werk voor de A.S,R  verzekeringen

 

Bij rechtszaken en geschillen is het van belang dat er een objectieve analyse beschikbaar is van het onderwerp. Mocht u zich in een dergelijk situatie bevinden, dan kunt u Rotgans Scheepsadviesbureau benoemen om een deskundigenrapport op te laten stellen, dat aan alle benodigde criteria voldoet.

Dit belooft hij u, en ik ga u vertellen dat je dit maar met een korreltje zout moet nemen!

De heer expert J.Rotgans werd ingeschakeld door de A.S.R verzekeringmaatschappij, waarbij ik was verzekert.

 

Deze twee heren gaan bij de verkeerstoren in IJmuiden de banden bekijken en komen tot deze Conclusie, die zij samen hebben gezien met de verkeersleider de heer Babel 

Deze Conclusie die hieronder afgebeeld staat dienen zij gezamenlijk in, bij de A.S.R verzekeringsmaatschappij waarbij ik verzekert was. 

    On Capabel

 [kaˈpabəl] goed in wat je doet Voorbeelden:   `twee oncapabele experts`, `Zij moet geen inspecteur worden, zij zijn daar voor niet capabel.`Synoniem:   bekwaam © Kernerman Dictionaries. Synoniemenbekwaam bij machte compete...

Onjuist

1) Abusief 2) Averechts 3) Bezijden de waarheid 4) Ernaast 5) Fout 6) Foutief 7) In strijd met de waarheid 8) Incorrect 9) Ineffectief 10) Kwalijk 11) Met fouten 12) Mis 13) Niet correct 14) Niet goed 15) Niet waar 16) Ongerechtvaardigd 17) Onnauwkeurig 18) Onpas 19) Onterecht 20) Onvakkundig 21) Onwaar

Iedereen kan waarnemen op deze foto uit de bandopname ,dat mijn koers  hier 60 graden is.

Dit is ook het moment dat de Jyden bijna kanteld.

Hij( de Jyden) wordt namelijk aangevaren :achterlijker dan dwars!!!!!

Laat nu maar Het Tucht college voor de scheepvaart zeggen wie er fout is,als ze durfen.

 

Wie weet er wat van de coaster Celina die de Jyden geramd heeft.

Waar is hij gebleven,Hij de Coaster Celina was doorgevaren .

De Celina is ook niet genoemd in de Processen