I.L.T -EXPERTS-ADVOCAAT.

 

Het geweten zal toch gaan knagen

Kan ook zijn dat je geen geweten hebt

Gewetenloos

1) Abject 2) Doortrapt 3) Eerloos 4) Eervergeten 5) Laaghartig 6) Niets ontziend 7) Onbeschaamd 8) Onmenselijk 9) Onverantwoordelijk 10) Schandelijk 11) Zeer slecht 12) Zonder moreel besef 13) Zonder scrupules 14) Zonder woorden 15) Zonder zedelijk besef of bewustzijn

 

Rijkswaterstaat:

Ongevallen die landelijk geregistreerd worden

Om een zo compleet mogelijk beeld te hebben van de veiligheidssituatie op het water worden alle aangeleverde scheepsongevallen en voorvallen te water geregistreerd. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Aanvaring tussen 2 varende schepen     Ja dat schrijven zij wel in de website ,Maar dat is dus niet gedaan bij deze zware aanvaring van de 
  • Celina (kuster) en de Jyden (sportvisser)

 

Rijkswaterstaat een van de belangrijkste organisaties die alle contacten onderhoud met de scheepvaart begeleiding.

 

Twijfels of iemand de hand boven het hoofd houden.

Van: "Dijk, Geert van (VWM)" <geert.r.van.dijk@rws.nl>
Datum: maandag, 7 maart 2022 09:27
Aan: 'Rob Groot' <groot@kennemeradvocaten.nl>
Onderwerp: FW: Binnengekomen melding RWS [D102718_I25508912]

Beste mijnheer Groot,

 

Ik heb indertijd intern gevraagd om een laatste check binnen onze systemen. Ik ging er van uit dat u vervolgens rechtstreeks zou worden geïnformeerd over de uitkomst daarvan. Excuses indien dat niet is gebeurd. Voor zover ik kan nagaan is onderstaande interne mailwisseling het laatste resultaat. Wij kunnen u dus inderdaad niet verder helpen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Geert van Dijk

 

Mr. G.R.M. van Dijk (Geert)

Bedrijfscontroller integriteit

 

Ja Rijkswaterstaat  het gaat hierover  :Integriteit is een goede karaktereigenschap. Dus Rijkswaterstaat pak de draad op!

 

Alles maar ook dan ook alles wat op de internationale wateren gebeurt weten zij.(Behalve?)

Elke aanvaring of calimiteit word door Rijkswaterstaat in kaart gebracht en gearvigeerd.

Maar nu na  3 jaar en 9 maanden later  is er nog geen letter gevonden over deze zware aanvaring ,die op 22 maart 2019 heeft plaatsgevonden.

De veerkeerstoren IJmuiden onder leiding van de heer Babel ,de Rijkswaterstaat ze kunnen niet herinneren ,kunnen niks vinden. ,ze lopen aan alle kanten vast in hun werkwijze.

Wie geeft een concreet antwoord hierop ?

 

Verkeersposten

De Nederlandse vaarwegen kennen, net als de verkeerswegen, drukke knooppunten. Voor de schippers is het vaak moeilijk om op zo’n druk punt het overzicht te bewaren. Als we daar geen hulp bieden, kan dit gevaarlijke situaties opleveren.

 

Er is en was dus totaal geen hulp aangeboden of gedaan!!

 

De verkeersposten voor het scheepvaartverkeer overzien de drukste en belangrijkste plaatsen in het Nederlandse netwerk van vaarwegen.

Contact met schippers

Vanuit de verkeersposten assisteren verkeersleiders van Rijkswaterstaat schippers bij het varen over onoverzichtelijke en drukke punten. Dit heet Vessel Traffic Service. Via de marifoon, een zendontvanger voor communicatie en berichtgeving over korte afstand, hebben de verkeersleiders contact met de schippers.De verkeersleiders informeren de schippers over de toestand van de vaarweg en het verkeersaanbod

In de verkeerspost wordt met een radar en met behulp van de marifoon van de positie de schepen bepaald. Die informatie gebruikt de verkeersleider om schippers te adviseren en instructies te geven. De radarbeelden en de gesprekken over de marifoon worden opgenomen en bewaard. Zo kan bij een ongeluk na afloop nagegaan worden wat er fout gegaan is.

Coördinator

Als er een ongeluk of een andere calamiteit plaatsvindt, is de verkeerspost van Rijkswaterstaat de coördinator van de hulpverlening. De verkeerspost onderhoudt directe contacten met patrouilleschepen van Rijkswaterstaat, de politie en de havendiensten, met de regionale politie en brandweer, de drinkwater- en energiebedrijven en met andere verkeersposten in Nederland en België.

 

Verkeersleiding

Deze zware aanvaring moet door de verkeersleiding worden doorgegeven aan Rijkswaterstaat, ik doe navraag bij Rijkswaterstaat en heb ook aan de verkeersleiding gevraagd of zij dit gemeld hadden.

Doe ook de vraag stellen aan de heer Babel of hij de zware aanvaring heeft doorgegeven via mij advocaat.

Daarop wordt het volgende antwoordt opgegeven;

 

Van: "Babel, Patrick" <Patrick.Babel@portofamsterdam.com>
Datum: maandag, 22 maart 2021 20:18
Aan: Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl>
Onderwerp: RE: Terug kijken radarbeelden 22-3 Celina/Jyden [D101614_I17701222]

Beste heer Groot,

 

Dit is jaren geleden, Helaas kan ik mij dat niet meer herinneren .

 Ik al eerder tegen u cliënt verteld dat ik geen partij ben en wil zijn in deze casus.

Wij laten op verzoek van belanghebbenden de radarbeelden zien en daar wil ik het graag bij houden.

 Met vriendelijke groet,

 Patrick Babel.

Onderzoek bij Rijkswaterstaat

Stuur weer een vraag naar Rijkswaterstaat, krijg deze melding

 

 U heeft een melding gedaan bij Rijkswaterstaat.

Hartelijk dank hiervoor.

Krijg hier een melding op van wij kunnen niks vinden en daarmee moet ik het maar doen.

Dus meld me weer op nieuw.

 

Uw melding

U heeft mijn vraag niet beantwoord.

Rijkswaterstaat moet geïnformeerd worden als er een ongeluk of calamiteiten hebben voorgedaan Dit is namelijk verplicht bij de waarnemende instantie die dit waarneemt. In dit geval was dat de verkeerstoren in IJmuiden onder leiding van de heer Babel. Hij heeft de begeleiding gehad over de zware aanvaring voor de pieren van IJmuiden. Babel heeft kennelijk heeft kennelijk een slecht geheugen. Bij de procedure die komen gaat komt dit zeker ter sprake. Het kan toch niet zo zijn dat deze zware aanvaring de doofpot is ingegaan!

 

Procedure is nu geweest  Het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN vond het niet nodig om de verkeersleider P.Babel niet als getuige op te roepen.

Lees onderaan de uitspraak van het CBb

 

Van: "Babel, Patrick" <Patrick.Babel@portofamsterdam.com> Datum: maandag, 22 maart 2021 20:18 Aan: Rob Groot <groot@kennemeradvocaten.nl> Onderwerp: RE: Terug kijken radarbeelden 22-3 Celina/Jyden

[D101614_I17701222] Beste heer Groot,

Dit is jaren geleden, Helaas kan ik mij dat niet meer herinneren . Ik al eerder tegen u cliënt verteld dat ik geen partij ben en wil zijn in deze casus. Wij laten op verzoek van belanghebbenden de radarbeelden zien en daar wil ik het graag bij houden.

Met vriendelijke groet, Patrick Babel.

 

Geachte Rijkswaterstaat,

Met deze mededeling van een hoofd verkeersleiding IJmuiden, kan ik u mijn advocaat en in het hoge beroep niet voorstellen dat dit geaccepteerd word. Vraag u nogmaals waarom is deze zware aanvaring niet gemeld is.


Onze reactie(Rijkswaterstaat)
Helaas duurt de beantwoording van uw vraag langer dan gebruikelijk. Onze excuses hiervoor. U ontvangt nog een inhoudelijke reactie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

In afwachting wat Rijkswaterstaat doet ,gaan zij op onderzoek uit.

Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat,

 

Weer een bewering van de inspecteur  K.v.d.W

 

Contact met schippers


Vanuit de verkeersposten assisteren verkeersleiders van Rijkswaterstaat schippers bij het varen over onoverzichtelijke en drukke punten. Dit heet Vessel Traffic Service. Via de marifoon, een zendontvanger voor communicatie en berichtgeving over korte afstand, hebben de verkeersleiders contact met de schippers. De verkeersleiders informeren de schippers over de toestand van de vaarweg en het verkeersaanbod.

In de verkeerspost wordt met een radar en met behulp van de marifoon van de positie de schepen bepaald. Die informatie gebruikt de verkeersleider om schippers te adviseren en instructies te geven. De radarbeelden en de gesprekken over de marifoon worden opgenomen en bewaard. Zo kan bij een ongeluk na afloop nagegaan worden wat er fout gegaan is.


Dan zegt de inspecteur ,K.v,d.W


Ook vóór de aanvaring heeft de verkeerspost de nodige begeleiding geboden. Dit
kunt u lezen in het transcript van de filmbeelden.

 

In de filmbeelden is te zien en te horen dat er van 00.0060 min tot 00.08.00 min geen melding meer is geweest. Dan komt er een melding van de verkeerstoren; gaat u nu de pier in draaien? Waar op ik antwoord daar ben ik nu mee bezig.!
00,09.02 wordt ik opgeroepen, u ligt nog op een paar kabels. Dit klopt dan niet want op 00.09.26 min vind de aanvaring plaats.
24 sec afstand van de Jyden met een snelheid van 10 mijl is nog geen 1 kabel. Dus een foute melding.


Dan zegt de inspecteur I.L.T ,De verkeerspost is niet verplicht om aanvaringen te melden bij de politie.(verzoekschrift)

Pagina 8 van 72 verzoekschrift
ILT
Toezicht en opsporing,Toezicht veilige mobiliteit,Ongevallenonderzoek,scheepvaart en administratieve controles
Datum, 28 juli 2020 Nummer 2020.V5

 

Daarop dit antwoord van Rijkswaterstaat,

Coördinator


Als er een ongeluk of een andere calamiteit plaatsvindt, is de verkeerspost van Rijkswaterstaat de coördinator van de hulpverlening. De verkeerspost onderhoudt directe contacten met patrouilleschepen van Rijkswaterstaat, de politie en de havendiensten, met de regionale politie en brandweer, de drinkwater- en energiebedrijven en met andere verkeersposten in Nederland en België.

Geachte inspecteur K.V.D.W


Waarom nou al deze verzinsels.
Hier leest u toch ook weer wat de regels zijn ,en u beweert ( en dat schrijft u ook in woord en schrift) gewoon dat de verkeersdienst, dat deze aanvaring niet onder de reikwijdte van deze bepalingen geld.
Ook bij de heer Babel loopt een onderzoek van Rijkswaterstaat, want hij heeft het ongeluk niet door gegeven aan Rijkswaterstaat.
Wil nu ook op deze wettelijke plicht van de verkeerstoren ,die u niet erkent en mij daar naar voren schuift dat ik dat geregeld had moeten, een klinklaar antwoord op hebben.
Of gaat u hier ook weer wat op bedenken, is de boven kamer wel in orde?


J.Koridon
ps
Van Rijkswaterstaat loop er een onderzoek naar de verkeerstoren IJmuiden ,waarom de heer Babel deze zware aanvaring niet is gemeld bij Rijkswaterstaat

Twee jaar verder,nog steeds niks gehoord van Rijkswaterstaat.

Ook niet van de verkeerstoren IJmuden