W00 ,IBRA,ILT, RIJKSWATERSTAAT

 

 

Deze week, op 1 mei, is de Wet open overheid (Woo) in werking gegaan. De wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en geeft iedereen het wettelijk recht op toegang tot informatie van de overheid. Daarnaast verplicht de Woo bestuursorganen tot actieve openbaarmaking.5 mei 2022

Wet open overheid van kracht - Digitale Overheid

https://www.digitaleoverheid.nl › nieuws › wet-open-over...
 

Zijn eigen advocaat zijn.

 

De beste advocaat  is de website.

Je kan hem niet in de rede vallen, je zal het moeten slikken en dan gaan nadenken wat is er gaande,wat is er aan de hand,hoe heeft het kunnen gebeuren,waarom is het zo gelopen,hoe was het mogenlijk.

Waarom had ik dit gezegd,waarom heb ik dat gedaan,waarom ben ik zo naief geweest ,waarom heb ik me zo laten gaan????

Werkte me in de nesten,

zich in de nesten werken

 

 

zichzelf in moeilijkheden brengen.

zich door zijn handelwijze in een moeilijke situatie brengen; zichzelf door iets te doen of na te later in een netelige, precaire situatie brengen.

In sommige gevallen kan het zelfs je baan (job) kosten

 

Scheepsongevallenregistratie

Rijkswaterstaat beheert de landelijke Scheepsongevallendatabase (SOS-database). Hierin staan gegevens over scheepsongevallen en andere voorvallen te water, die hebben plaatsgevonden binnen beheergebied van Nederland.

Een goede landelijke registratie van scheepsongevallen geeft een objectief en betrouwbaar beeld van de veiligheid voor de scheepvaart. Dit beeld is nodig voor een risicogestuurd beleid, beheer en inspectie. Daarnaast om de effectiviteit van het gevoerde beleid te beoordelen en verantwoording af te leggen.

Zware aanvaring voor de pieren van IJmuiden 22 maart 2019

Rijkswaterstaat weet nu nog steeds niet wat daar gebeurd is en heeft ook nog nooit nu na bijna vier jaar een mededeling gehad .

IBRO

Een belangrijke basis voor het meerjarenplan is de jaarlijkse analyse van risico's: de IBRA. In de jaarverslagen leest u wat de ILT heeft gedaan en heeft ...

Kan je niet van op aan , is Fantasie eiland

ILT lees deze website met alle bewijzen ,

Heeft alles in werking gezet om de tegenpartij vrij te houden .

Wie kent of kan nu eigenlijk de tegen partij 

Ik wel want die heeft mijn schip Total-loss gevaren.

Lees het Het spookschip de Celina  in een van de pagina`s van mijn website de wrakvisser

Hieronder alvast een stukje blamage ILT werk

 

Ja wie kent deze boot nu eigenlijk? Geen mens

 

Je zou denken na die  zware aanvaring  ,waarbij de sportvisser Jyden door diverse instanties zwaar gecontroleerd is, dat er ook wel een onderzoek op die coaster Celina is geweest.

Een onderzoek op de Celina,

Celina vaart door na de zware aanvaring.

 

Hij gaat door de sluis en vervolgd zijn weg zonder enige controle naar Amsterdam  naar zijn  bestemming.

Dit komt omdat de verkeerstoren IJmuiden de KLPD (Nationale eenheid oftewel waterpolitie) niet had opgeroepen of ingeschakeld.

Volgens Rijkswaterstaat moet na een ongeluk of calamiteit onmiddellijk deze in werking worden gezet.

 

 Maar de inspecteur ILT vind dat dit buiten de reikwijdte ligt van hun werkzaamheden ,zij schrijft dit in haar verzoekschrift, dat ik dit had moeten doen.

Al had ik dat gewild dan kon dat niet op dat moment, want alle beide antennes van de marifoons waren van de boot(brug) afgevaren.

Beide marifonen werkten niet meer ,en ik moest in tijd dat ik los kwam van de Celina eerst kijken of iedereen nog aan was ,en controleren of er geen lekkage was .

Gelukkig had ik ook nog een handmarifoon en kon daarmee nog de communicatie mee oppikken.

 

Het lijkt mij dat als er een boot van welke nationaliteit binnen de 12 mijl zone komt hier toch onder de regels van de Z.A.R komen.

Nationaleeenheid(waterpolitie) komt wel na 8 dagen bij mij, om een proces-verbaal op te nemen.

Na drie weken volgt er nogmaals een verhoor en aan het eind van deze sessie laten ze mij op de telefoon een onduidelijke bandje van de  aanvaring zien.

En dit blijkt ook het bandje te zijn wat de I.L.T geleverd heeft in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.

Waar de I.L.T dat opgehaald heeft werd niet bij het proces gevraagd.

Opmerkelijk dat er een zeer groot verschil te zien is ,vergeleken van de band opnamen ,die ik samen met mijn advocaat bij de verkeerstoren gezien en opgenomen zijn, dit onder leiding van de verkeersleider de heer Babel.

Advocaat R.Groot doet de vraag stellen na het zien van de bandopnamen. Meneer Babel heeft u gezien of de sportvisser Jyden rondjes heeft gevaren? Waarop zijn antwoord is nee!

 

Bijde banopnamen zijn te zien in de pagina HET SPOOKSCHIP CELINA  op www.de wrakvisser.nl