De experts zijn volgens het CBb niet betrokken bij de aanvaring.

Lees ook www.dewrakvisser.nl

 

Ja ben ik nou gek of het (CBb)  COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN.

 

De hele Uitspraak: Komt precies overeen,als de uitspraak  van het Tucht college voor de Scheepvaart.

Het kan gelezen worden bij uit Uitspraak  COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN. op google

Ik en mijn advocaat zijn daar op de zitting geweest,maar in feite zijn we gewoon gefopt ,kan ook zeggen zwaar in de maling genomen zijn.

Bij voorbeeld! lees hun uitspraak en die van het Tucht college voor de Scheepvaart.

 

Maar!!!

 

De experts veroordeelden mij al  na 3 maanden na de zware aanvaring,( Jan Rotgans en H.Bakker)

Zij geven dit ook door aan beide vezekeringen,dat ik de schuldige ben.

Ze hebben de opnamens van de zware aanvaring minutieus waargenomen,mij veroordeeld.

Zegt het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN in hun uitspraak op 3.2 :!!!!!!!!

 

Met betrekking tot Rotgans en Bakker(de experts) geconstateerd dat zij niet betrokken of getuige zijn geweest en dus niets uit hun eigen waarneming kunnen verklaren.

Hoe kan en hoe durft ,DE RECHTSPRAAK  de ze canstatering in de uitspraak te doen.

Namelijk hun waarnemingen zijn gelijk aan die van de inspecteur van de ILT,die mij in haar verzoekschrift laat veroordelen door het Tuchtcollege voor de scheepvaart en door het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN (CBb).

 

Ze hebben dan zeker ...

Deze experts worden door beide verzekerings maatschappijen ingehuurd om de situatie van het gebeuren op te nemen,maar COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN vind dat niet nodig dat zij deelnemen aan het proces.Dat snap een klein kind nog wel,want dan had de zaak een heel andere kant op gegaan.

Ik en mijn advocaat vonden dat van wel,maar zij werden niet opgeroepen.

Zo werkt dat bij het Gerecht dus niet, maar het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN doet dat wel.

 

Want!!! de bewijzen dat deze experts geleverd zouden hebben in woord en schrift had de zaak laten kantelen.COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN en het Tucht college voor de scheepvaart wisten dat.

Maar!!! Ik ga er vanuit dat de inspecteur  en de experts met hun leugens geholpen zijn.(de hand boven hun hoofd hebben gehouden)

 

Tegen deze conclusie van mijn kant daag ik hun uit!!! 

 

Het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN en het Tucht college voor de Scheepvaart ,als die zich hier niet bij mijn constateringen niet lekker mee voelen kunnen mij op roepen voor het gerecht,het liefst in een kort geding. 

Maar!!! Als zij dit willen ,eis ik van hun dat ze de getuigen met hun leugens ook op roepen:

Inspecteur ILT  K.v.d.W,de heren experts J.Rotgans en H.Bakker,de heer Babel van de verkeerstoren IJmuiden,de Loods van de coaster Celina H.Piso en uiteraard de waterpolitie S.Terhoeven en meneer Otto.

Allemaal komen, met de onzin getuigennissen op papier,als ze die niet meer hebben, neem ik die wel mee.

In

Met de term expert(e) (Latijn: expertus; 'ervaren, beproefd, bewezen, deugdelijk') of deskundige wordt een in een bepaald vakgebied deskundig persoon aangeduid. Een expert wordt geacht veel kennis en ervaring te hebben op een bepaald terrein.

 

een strafzaak

  • Als een rechter kennis mist om te kunnen beslissen over een strafzaak, kan hij u als deskundige inschakelen. De verdachte mag dan ook een deskundige aanwijzen die bij uw onderzoek aanwezig is. De deskundige die de verdachte heeft aangewezen, wordt voorkeursdeskundige genoemd.

lees het goed hier boven,COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN vond het niet nodig ,deze deskundigen op te roepen.

Ik en mijn advocaat hebben een verzoek ingedient,om de deskundigen op te roepen ,maar zij vonden dat niet nodig. 3.2 in de uitspraak.

De media moet daar maar eens aandacht aanbesteden.

 

Hier onder de consclusie van de deskundigen de heren J.Rotgans en H.Bakker van de verzekering maatschappijen, Maar die werden en hoefden niet te worden op geroepen.

Zij waren volgens het CBb niet belangrijk.

Dit hierboven is de Conclusie van J.Rotgans en H.Bakker,de  deskundigen..   Rondjes draaien over stuurboord om uiteindelijk  midden in de aanlooproute  om  in aanvaring te komen met het vaartuig van de tegen partij.

Hier kan men concluderen hoe deze experst zich laten beinvloeden om leugens te gaan verklaren die gelijk staan met de leugens van de I.L.T .Waarbij het TUCHTCOLLEGE VOOR DE SCHEEPVAART EN HET

COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJFSLEVEN in mee zijn gegaan.

 

 

Wat hebben zij dan wel verklaard,hier boven.

De inspecteur was wel aanwezig werd wel gehoord,die heeft de zelfde waarnemingen gedaan,en is wel verschenen op de zitting met de zelfde leugens.

 

Maar CBb vind dat als je rondjes draait voor de pieren van IJmuiden, en er word gezegd: hij wist niet meer wat hij deed,en wist niet meer waar hij was.

 

Ze denken daar bij CBb nogal lacoliek over. Ze denken zeker ook dat ze met een of andere gek te maken hebben.

Maar zij verklaart mij wel voor een of andere persoon,die niet meer wist wat hij deed,of waar hij was.

Als je dit zegt(inspecteur K.v.d.W van de I.L.T) over iemand en je bent niet bij de oorzaak van het geval geweest,dan ben je als inspecteur iemand die niet betrouwbaar is .

Deze onbetrouwbare inspecteur blijft even goed haar funtie uitoefenen.

De Inspecteur Generaal I.L.T laat haar gewoon gaan,zonder te blikken of te blozen.

Hiermee moet het Nederlande volk maar mee doen

 

Hoe zou dit zijn als ik dit  zou zeggen over het COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BERIJSLEVEN

De inspecteur I.L.T wist niet meer wat zij deed,of niet meer waar zij was

Wat gaat er dan gebeuren???????//

 

Maar ik laat me niet voor toetemalie,of als een andere suf gepikte schipper uit maken,al is het dan een inspecteur.(Dit is Laster)

Laster is verwant aan het leerstuk van smaad. Waar het bij smaad gaat om het in het openbaar iemand beschuldigen van feiten die waar zijn (met doel om naam en eer aan te tasten), gaat het bij laster om het zwartmaken van iemands reputatie door hem te beschuldigen van zaken die niet waar zijn.

Laster

We noemen iets laster als iemand een leugen verspreidt, terwijl die persoon weet dat het een leugen is.

De inspecteur wist dat het een leugen was,anders zeg je niet naderhand :

Dat neem ik terug 

 

 MIJn zonen worden meerdere malen uitgemaakt met uitlatingen van:was hij de weg kwijt,was hij bezopen,of zat die aan de drugs,ook mijn vrouw word hier meerdere malen op aangesproken zoals: heeft hij dat thuis ook,dat hij niet meer wist wat hij deed,is hij dan ook de weg weer kwijt,hoe kan je het uithouden bij die vent.Zij is daar zelfs van overspannen geraakt .

De sfeer hier thuis bij mij,is door deze aantijgingen van de inspecteur van de ILT erg door beinvloed en aangetast.

De wet vraagt om het onderzoeken van de 'redelijkerwijs' te beschouwen alternatieven. Dit laat ruimte voor interpretatie: wat is ‘redelijkerwijs'? Een aantal overwegingen is daarbij van belang. Het alternatief moet realistisch zijn, dat wil zeggen: technisch maakbaar, betaalbaar, en in principe moet de initiatiefnemer zijn doel ermee kunnen realiseren.

 

Uitpraak 3.3 College van beroep voor het bedrijfsleven .

Een uitwijkverplichting voor het schip dat het schip dat het andere schip aan stuurboordzijde

van zich heeft,geld in dat geval niet onverkort.

Onverkort   Dat zwets en lult maar raak.

Onverkort

1) Compleet 2) Intact 3) Integraal 4) Onaangetast 5) Ongehinderd 6) Onverminderd 7) Volledig 8) 

Was hij nou Bruin Of Gespikkelt.

Deze uitlatingen van het CBb zullen de Z.A.R( Zee Aanvarings Regelement) niet kunnen veranderen.

Laten de nautische heren van het CBb dat maar aanwijzen.

 

Voorschrift 19: Gedrag van vaartuigen bij beperkt zicht
a) Dit Voorschrift is van toepassing op vaartuigen die niet in zicht van elkaar zijn wanneer zij
varen in of om de buurt van een gebied met beperkt zicht.
b) Elk vaartuig dient een veilige vaart aan te houden, aangepast aan de heersende
omstandigheden en de toestanden van beperkt zicht. Een werktuiglijk voortbewogen vaartuig
dient zijn machines gereed te hebben ten einde onmiddellijk te kunnen manoeuvreren.
c) Elk vaartuig dient bij de naleving van de Voorschriften van afdeling I van dit Deel goed
rekening te houden met de heersende omstandigheden en de toestanden van beperkt zicht.
d) Een vaartuig dat alleen met behulp van radar de aanwezigheid van een ander vaartuig
ontdekt, dient vast te stellen of zich een situatie ontwikkelt waarin men elkaar te dicht nadert
en/of gevaar voor aanvaring bestaat. Is dit het geval, dan dient het bijtijds maatregelen ter
Internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, bijgewerkt tot 27 februari 1996 12
vermijding daarvan te nemen, met dien verstande dat wanneer zulke maatregelen bestaan uit
een koersverandering, voor zover mogelijk dient te worden vermeden:
i) een koersverandering naar bakboord voor een vaartuig voorlijker dan dwars, dat niet
is een vaartuig dat wordt opgelopen;
ii) een koersverandering in de richting van een vaartuig dwars of achterlijker dan dwars.
e) Behalve wanneer is vastgesteld dat er geen gevaar voor aanvaring bestaat, dient elk vaartuig
dat schijnbaar voorlijker dan dwars het mistsein van een ander vaartuig hoort of dat een te
dicht naderen van een ander vaartuig voorlijker dan dwars niet kan vermijden, zijn vaart te
verminderen tot het minimum waarbij het op koers kan worden gehouden. Indien nodig dient
de vaart geheel uit het vaartuig te worden gehaald en in elk geval uiterst voorzichtig te
worden gemanoeuvreerd totdat het gevaar voor aanvaring is geweken.

 

Onverkort  

Uitpraak 3.3 College van beroep voor het bedrijfsleven .

Een uitwijkverplichting voor het schip dat het schip dat het andere schip aan stuurboordzijde

van zich heeft,geld in dat geval niet onverkort.     Ik krijg onverkort eenboete van 2500euro boete!!!!!!!! 

 

De tegenpartij de Celina vaart 10 mijl :geen aangepaste snelheid.

De Jyden sportvisser vaart 5 mijl =aangepaste snelheid.(dit in dichte mist)

Kijk op de vervolg paginas in deze website.

 

Uitspraak  College van beroep voor het Bedrijfsleven

4.2.2 Het College is van oordeel dat voldoende aannemelijk is geworden dat de Jyden ten tijde van de aanvaring bedrijfsmatig passagiers tegen vergoeding vervoerde.

Ja nou komt die:De Jyden stond op 22 maart 2019 weliswaar(nog) niet ingeschreven bij de KvK!!!

Maar de ILT inspecteur zegt:

 

3 Geachte heer M.Q. Koridon en heer J.F. Koridon, (Dit schrijft de inspecteur)

 

Aanleiding voor deze brief


Dinsdag 30 april 2019 hebben de inspecteurs ,
(ondergetekende) een bezoek afgelegd aan de heer ].F. Koridon aan boord van het schip JYDEN.
De reden voor dit bezoek is dat JYDEN op 22 maart 2019 betrokken geweest is bij een aanvaring op zee met CELINA. Dhr. M.Q. Koridon ontvangt deze brief omdat u bij de Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar van de eenmanszaak ‘Sportvisser Jyden’. Dhr. J.F. Koridon ontvangt deze brief om u optrad als kapitein ten tijde van de aanvaring op 22 maart 2019.

Een van de twee ,(Dit zijn het CBb( COLLEGE VAN BEROEP VOOR HET BEDRIJFSLEVEN) of de inspecteur ILT heeft gelogen!

De waarnemende lezer mag kiezen.

 

Uitspraak CBb 4.22:

Gesteld noch gebleken is dat de Jyden wordt gebruikt of geregistreerd staat als visservaartuig.De Jyden moet in dit kader dus worden beschouwd als een vrachtschip.De Term recreatief  passagiersschip dat door de appelant wordt gebruikt heeft heeft geen wettelijke grondslag

Ja zwets maar raak ,ik ben rechter je maakt mij niks.

Nou dan zijn ze bij mij aan het verkeerde adres,hieronder staat mijn inschrijving bij het I.L.T als pleziervaartuig en ook bij de ASR