I.L.T-A.S.R-RIJKSWATERSTAAT

Als ze wat te verbergen hebben,of ze willen het niet weten,of het kan hun naam schaden,dan spingen de treukendozen open.

dat zaakje zal wel doodbloeden (=die kwestie zal geleidelijk aan wel worden vergeten) ...

Iets onder de pet houden. Ergens geen ruchtbaarheid aan geven. 

Kannen,kunnen zich niks meer herinneren.

Of zeggen ;

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

leugen = De leugen regeert. Letterlijk: de leugen is de baas: halve waarheden of onwaarheden voeren de boventoon

 

Dat zulke denkende grootmachten hun positie bepalen is op basis van een beperking in je gedachten gang.

Het hersenstel zal je altijd weer aan herinneren wat voor onrecht je  heb aangedaan aan anderen.

Het herstellen door een excuus of te zeggen het zal niet meer gebeuren ,vergeet het maar het blijft altijd bij je.

Dus ?naar de biegstoel hoeft ook niet meer.

 

Welke Belangen?   

Ben al na 3 maanden veroordeeld door de tegenpartij ,die ook al beslag op mijn huis zouden gaan doen.

Ook de experts hebben mij veroordeeld na 3 maanden.

Ook de ASR waarbij ik verzekerd was heeft toen al geschreven dat het mij schuld was,en hebben mij gelijk uit de verzekering gegooid.

 

a.s.r. Schadebehandeling <schadebehandeling@asr.nl>

do 27 jun. 2019 11:06

 

aan infomij

 

Geachte heer mevrouw,

 

Bijgaand zenden wij u de rapportage van de door ons ingeschakelde expert inzake een aanvaring welke verzekerde heeft gehad met een ander schip.

Uit het rapport en onderzoek blijkt dat verzekerde aansprakelijk is voor de aanvaring en de daaruit voorvloeiende schade. Verder blijkt dat er sprake is van beroepsmatig gebruik van de boot.

Geen dekking

Beroepsmatig gebruik is uitgesloten op de afgesloten bootverzekering. Wij wijzen u op artikel 6.18 algemene voorwaarden bootverzekering 088-05 1-16

Nu er geen dekking is op de bootverzekering zullen wij de veroorzaakte schade aan het schip Celina niet vergoeden. Deze kosten komen volledig voor rekening van verzekerde. Wij hebben de tegenpartij gewezen op het ontbreken van dekking op de bootpolis.

Hebt u nog vragen?
Wij vinden het belangrijk dat u goed en volledig geïnformeerd bent. Hebt u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mij of één van mijn collega's via telefoonnummer . Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08.00 uur tot 17.30 uur. E-mailen kan ook naar schadebehandeling@asr.nl. Wilt u dan onze referentie QSS-150020 in de onderwerpregel vermelden? Wij helpen u graag.

 

Ze helpen je graag, Was niet niet beroepsmatig ingeschreven ,dat hebben deI.L.T en de experts er van gemaakt.

 

 

Maar!!!

Er was nog helemaal geen proces geweest. Hoe zit nu eigenlijk de wetgeving in elkaar?

Mag je met deze zware aanvaring,bijvoorbaat al iemand veroordelen?

Of spelen deze heren en een verzekering hun eigen prosessen uit.?

 

Je vraagt je af , de I.L.T ,de Experts ,de verkeerstoren ,waterpolitie  de loods en de stuurman.

Wat is de intentie om met deze onzin verklaringen mij hier de schuld van de zware aanvaring te geven 

 

Waarom  zit er een overeenkomst in ,van die rondjes draaien voor de pieren van IJmuiden op een plek, zegt de inspecteur ,en de experts met twee rondtorns en daarna in zuidwestelijke richting tegen de Celina zou zijn gevaren?     Terwijl die niet waarneembaar zijn op de Radar beelden!

 

Het zal je maar gezegd worden ;dat je niet meer wist waar je was en niet meer wist wat je deed. (achteraf zeggen dat neem ik terug)zegt en beweert in woord en schrift de inspecteur van de ILT.

Zij schrijft beschouwing op verantwoordelijkheden.


De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was.

 

Door bovenstaande heeft de kapitein zichzelf, zijn zoon zijn hulp(dhr. Snijder),12 passagiers en de Celina ernstig in gevaar gebracht. Bovendien hebben zowel de Jyden als de Celina hierdoor schade opgelopen.
Dit staat op pagina 7 van  15 juni 2019 in het verzoekschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


Op 28 juli 2019 schrijft zij in haar repliek,( 43 dagen later)op mijn verweerschrift aan het Tuchtcollege voor de scheepvaart.


In het verzoekschrift heb ik op 2 manieren geschreven dat de kapitein rondjes heeft gevaren voor de pieren van IJmuiden, te weten in: 


Bevindingen naar aanleiding van de radarbeelden
        De Jyden blijft ongeveer op 1 plek een beetje rondjes draaien
Beschouwingen op de verantwoordelijkheden en het bezwaar
          De kapitein heeft recht voor de aanloop van IJmuiden, midden op het vaarwater, rondjes gevaren, alsof hij niet wist waar hij was en niet wist waar hij mee bezig was;    

Deze beschrijving is ten onrechte door mij gedaan! 

 

 

 

Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste!

 

Het wordt zoals u kan lezen in de bijlage hieronder van de experts: de sportvisser Jyden draaide zeker 2 rondtorns over stuurboord om uit eindelijk in een westelijke koers tegen de Celina zou zijn gevaren.

Hoe kunnen experts nu beweren dat als er op dat moment springtij is ,en er loopt een stroom van ruim 2 mijl uit de zuid ,dat als je dan 2 rondtorns zou doen dan lig je ongeveer van zuid naar noord gerekend 600 meter noordelijker.

En daarna in een zuidwestelijke koers tegen de Celina zijn gevaren.

 

De verkeerstoren geeft de mededeling : u ligt nog op 2 kabels, terwijl dat gezegd wordt de aanvaring plaats vind.(2 kabels is 371 meter)

De waterpolitie na 8 dagen een verbaal op komt nemen.

De loods de heer H.Pisa die in zijn verklaring beweerd, dat de beide schepen recht op elkaar in aanvaring kwamen.

De stuurman in zijn verklaring zegt dat de Celina een snelheid had van 6.8 mijl ,terwijl op de banden te zien zij dat dit 10 mijl was.

 

Al deze instanties en mensen die dit beweren, zie ik heel graag verschijnen in de procedure van het Hoger beroep.

Dit zijn mensen met een redelijke opleiding en mag verwachten dat ze hun verklaringen bij de rechter netjes zullen vertellen!

Als je een beetje kerel  en een klein beetje expert bent  doe je dat.

Maar !!!

Al deze heren die een oproep hebben gekregen zijn niet op komen dagen,die mij met hun leugens nu hebben laten stikken en na 3 en een half jaar niks meer hebben laten horen.

Nog steeds geen rehabilitatie over de schade van mijn schip die hier mee verloren is gegeaan.

Ook de ILT die zich met hun inspecteur ,ook met leugens gewoon als of er niks gebeurt is hun werkwijze voortzetten.

Ook het Tucht college voor de scheepvaart met hun plaatsvervangend voorzitter en de leden hebben mij oneerlijk behandeld.

Hoop een ding dat toch  dat de media hier aandacht aan besteed

We zijn alweer een ruim jaar verder en het hoger beroep  bij het  Colege voor beroep en bedrijfs leven heeft op

27 mei de rechtzaak voor laten komen.

Zou daar binnen 6 weken uitslag over krijgen,maar dat is op 2 juli 2022 verlengt naar 9 augustes 2022.

 

Lees ook www.dewrakvisser.nl         Daar staaan de bandopnamen en de leugens waarmee ik ben veroordeeld.

                                                                             Ik Jan Koridon daag de I.L.T -A.S.S -Rijkswaterstaat met al hun juristen uit!!!

                                                                   Span een korgeding aan of een ontvankelijk  civiele rechter.

Alle fantasten wel meenemen,maar ik wil ook wel tot een schikking komen.

Allemaal wat geld bij elkaar verzamelen ,dan kan mijn zoon toch weer zijn sportvisserij bedrijf gaan beginnen.

Want als julli je nog kan herinneren is zijn idiaal vervlogen door deze zware aanvaring waarbij de sportvisser Jyden verloren is gegaan

Inspecteur generaal I.L.T  met je advocaat Jordie Biermans die mij sommeren,moeten nu eens hun gedachtengang laten gaan.

A.S.R schaamteloos zoals ik ben veroordeeld.

Rijkswaterstaat weet van deze zwareaanvaring van niks van deze zware aanvaring.Er was niks gemeld (Onder de pet gehouden)

Verkeersleider P.Babel kan zich de zware aanvaring niet meer herinneren.

 

Media grijp in !